A

Mål og værdier

 
Jeg er meget bevidst om, at jeg har jeres barn i de timer på dagen, hvor de er friske og mest motiverede for at lære nyt og øve, det de næsten kan.
 
Jeg har naturligvis den samme faglige opgave som de kommunale dagplejere og pædagogerne i vuggestuerne har.
 
Nemlig kærligt at støtte jeres barn til at udvikle sig til at blive et lille robust menneske, der er blevet udfordret maksimalt men tilpas hver dag, således at det har udviklet sig til sit fulde potentiale i den tid, jeg har passet det.
 
Den opgave tager jeg meget seriøst.
 
For at et barn kan lære, skal det føle sig tryg og godt tilpas.
Jeg gør meget ud af at skabe en varm og kærlig atmosphære omkring børnene.
 
 
Jeg sørger for, at hver enkelt barn hver dag får succesoplevelser, at det føler sig set og hørt og at alle børnene føler sig som et værdsat medlem af vores lille gruppe.
 
 
Jeg har særligt fokus på udvikling af sociale kompetencer.
I min pasningsordning skal alle børn have det rart og føle sig godt tilpas i gruppen.
 
Det store stykke arbejde jeg lægger i at lære børnene at sige med ord, hvad de kan li eller ikke bryder sig om i forhold til  de andres handlinger, gør børnene robuste og klæder dem godt på til at komme i børnehave og videre ud i livet.
 
Det betyder, at børnene i min pasningsordning ikke slår hinanden, ikke skubber hinanden, venter på det bliver deres tur og ikke tager legesager, som en anden er igang med at lege med.
Det kræver selvfølgelig, at jeg hele tiden er tæt på børnene og gennem vejledning roligt og kærligt kan guide dem og hjælpe dem med at sætte ord på i stedet.
Vi øver os hele tiden i at sætte grænser for os selv og for andre med ord.
 
Sidegevinsten er, at børnene i min pasningsordning giver mange krammere i løbet af dagen, både til mig og til hinanden. De er glade for hinanden og for mig, og det viser de.
 
 
Mit andet store fokusområde er sprogstimulering.
 
Jeg sætter hver dag, ord på alt hvad børnene og jeg gør og giver børnene små beskeder. Det betyder, at de, allerede før de selv får sprog at kommunikere med, sagtens kan forstå næsten alt, hvad man siger og udføre små instruktioner.
 
Sproget hjælper jeg også på vej ved hver dag at læse med børnene.
Jeg bruger naturligvis dialogisk læsning, hvilket betyder, at jeg veksler mellem at læse højt/fortælle om handlingen og inddrage børnene i fortællingen af historien.
Jeg har meget fokus på at alle børnene bliver inddraget i at fortælle historien. At alle børnene får rum til at være i centrum og blive lyttet til af de andre og mig. Det giver de stille børn mod til at komme på banen. Og deres selvværd og selvtillid vokser så meget af at blive set og hørt og af at klare at være på.
 
Efterhånden som børnene får mere og mere sprog overtager de fortællingen, således at det er dem, der fortæller mest og mig, der "blot" putter nye ord ind i fortællingen, som børnene så bruger næste gang, de skal fortælle historien.
 En anden sidegevinst ved at øve i at fortælle historier er, at børnene ofte sætter sig og læser sammen uden mig. Så hjælper de hinanden med at fortælle historien.
 
 Udviklingen af sociale kompetencer og udvikling af sproget hænger meget sammen og hele vores liv er bygget op over de kompetencer.
Det er derfor, det er mine to vigtigste fokusområder i min pasningsordning.
 
Og hver dag skal vi lære noget nyt.

Det kan være sociale færdigheder, det kan være personlig udvikling, det kan være motorisk udvikling, men det kan også være stimulering af børnenes intelligens.

Jeg har arbejdet med læring i min pasningsordning, siden jeg startede for 14 år siden.
Jeg udvikler selv læringsmateriale til de temaer, som jeg tager udgangspunkt i.
Hvert tema har kasser med særlige materialer, som ikke er fremme til hverdag.
Materialerne har jeg enten selv lavet eller har købt dem hjem, oftest fra USA. Børnene er meget optaget af de nye materialer og al læring foregår i et trygt og tålmodigt miljø, hvor alting foregår på børnenes præmisser og i hvert enkelt barns tempo.
 
Efterhånden har jeg mange tema-kasser og det betyder, at jeg ofte tager udgangspunkt i det, som børnene er optaget af.
Hvis de er opslugte af de mange sommerfugle i vores sommerfuglebusk, tager vi et tema om sommerfugle, hvor vi synger om sommerfugle, arbejder kreativt med at male og lave sommerfugle, læser dialogisk om sommerfugle og lærer begreber som larve, puppe, vinger, følehorn mm.
 
Ligeledes har jeg selv lavet læringsmateriale til ude-matematik for de 1½-3 årige. Her øver vi farver, antal, tal og at matche f.eks. par.
 
Gang på gang bliver jeg overrasket over, hvor læringsivrige børnene trods deres alder er og over hvor meget de kan udvikle deres færdigheder, når deres nysgerrighed vækkes.
 
Med de fantastiske udeomgivelser, vi har i min pasningsordning, er udeliv naturligvis en stor del af vores dagligdag.
At få frisk luft, bruge sin krop og være kreativ er meget vigtigt og derfor bruger vi udelivet til at få udfordret kroppen og finde på sjove ting og det giver rig mulighed til at træne sociale kompetencer og sprog samtidig :-).
Vi lærer om og at passe på store som små dyr. Vi øver, hvordan man er sammen med dyr og vi bruger naturen til at bygge huler og klatre i træer (max 1 meter op og med Anne helt tæt på).
Vi spiser af naturen og ind imellem går vi på krokodillejagt i det høje græs.
 
Jeg brænder for at give hvert enkelt barn de allerbedste forudsætninger for at udvikle sig til deres fulde potentiale, så de får et godt og stærkt fundament at bygge hele resten af deres liv op på. 
 
 
Anne Troelsen | Skivholmevej 45, Borum, 8471 Sabro  | Tlf.: 20 12 88 24